Ukentlig workshops

Et tilbud for studenter hvor ulilke temaer innenfor entreprenørskap taes opp av både eksterne foredragsholdere og medlemmer. Her vil man samt kunne jobbe med dagens tema i fellesskap.

 

 

Når Onsdager 12:30-13:30
Hvor Innovasjonssenteret, Høgskoleveien 8
Prosjektansvarlig Eva Braathe
wednesday.w.startnmbu@gmail.com

Kreativitet

Hver uke vil du kunne møte på engasjerte studenter fra ulike studieretninger jobbe i team. Her vil man kunne få nye impulser og utfordret sin kreativitet.

Eksterne foredragholdere

Tidligere har Avfall Norge holdt workshoppen med et reel prosjekt som hadde sin åpning uken etter.

 

Neste Wednesday Workshop…

Når Tema Hvem
13.04.2016 Historien bak Festutstyr Markus Molin Wang

Grunder og tidligere Start medlem

20.04.2016 Del 1/3: Hjernen Geir Braathe

Eier av Braathe gruppen og daglig leder av Datalex Software AS

27.04.2016 Del 2/3: Tid Geir Braathe
04.05.2016 Del 3/3: Salg Geir Braathe
11.05.2016 Entreprenørskap Marius Sandvik

Seniorrådgiver i Etablertjenesten i Follo