Konkurransen

Venture Cup er en forretningsplankonkurranse startet av McKinsey & Company, og ble etablert i Norge i 1999. Siden 2004 har det vært Start Norge sitt ansvar å gjennomføre konkurransen. Konseptet har blitt benyttet i flere land i Europa, og arrangeres nå i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dette gjør Venture Cup til en av Nordens største forretningsplankonkurranse for studenter.

Venture Cup Norge sin intensjon er å være en landsdekkende forretningsplankonkurranse som har som mandat å koble forskere, studenter og næringsliv sammen. Gjennom samarbeid med landets læresteder, næringsliv og andre aktører som støtter opp under entreprenørskap og innovasjon kan Venture Cup Norge nå sine mål.

Når

Fase 1  Lokal finale: Feb-Mars

Fase 2  Regional finale: April

Fase 3  Nasjonal finale: Oktober
Prosjektansvarlig: Roar Sløgedal
Link: www.vc.no

FRA IDEE TIL FORRETNINGSPLAN

Den første fasen er i utgangspunktet tenkt som en idefase, hvor deltagerne kan få tilbakemelding fra en jury om ideen er noe å gå videre med til fase 2, hvor en fullstendig forretningsplan skal leveres. Fase 2 blir arrangert i hver region, og de to beste bidragene går videre til den nasjonal finale. I 2016 arrangeres den siste finalen i Bergen.

VC 2016

LOKAL FINALE: 3. Mars - Vitenparken kafé, Ås //  Finalister:

1.Sneglekompaniet, 2. Envogrill

REGIONAL FINALE: 6. April - MESH, Oslo // Finalister:

NASJONAL FINALE: Oktober - Bergen // Finalister