START NMBU

ORGANISASJONEN

Start NLH(Norges Landbrukshøgskole) ble stiftet den 21. Oktober, 2000. Siden da har Start vokst til å være en landsdekkende studentorganisasjon. I dag består Start av 20 lokallag på forskjellige universitet og høyskoler, underordnet Start Norge.

Vi fremmer innovasjon og entreprenørskap på det som i dag heter NMBU(Norges Miljø- og Biovitenskapelig universitet) i Ås. Dette jobber vi mot ved å arrangere inspirerende foredrag, workshops og møteplasser for å vekke innovasjonsspiren i studentene ved NMBU.
Målet vårt er at studenter skal se på det å starte egen bedrift som en attraktiv og spennende karrierevei. Vi ønsker å bidra til å skape et tankesett blant NMBUs studenter slik at flere ser viktigheten av innovasjon og en bærekraftig økonomisk vekst.

I dag holder vi til på innovasjonssenteret på Campus Ås. Her samarbeider vi blant annet med NMBU Technology Transfer som bistår studenter, stipendiater og forskere som ønsker å videreutvikle sine idéer.

Start NMBU har et koordinerende styre på fire. Sammen med styret jobber medlemmene i av Start i team-baserte grupper. Som for de fleste organisasjoner er Generalforsamlingen organisasjonens øverste bestemmelseorgan. Start NMBU avholder Generalforsamling en gang hvert semester hvor styreverv er på valg. Leder og økonomiansvarlig blir valgt på høsten. Nestleder og HR-ansvarlig blir valgt på våren. Vervene varer i 1 år. Start NMBU er en non-profit studentorganisasjon der samtlige medlemmer studerer ved siden av sine aktive verv.